Komponenty výtahů společnosti SakS 1, s.r.o.


Nabídka výroby převáděcích kladek

Vyrábíme kvalitní převáděcí kladky z litinových odlitků o průměru 400 mm. Jedná se o kladku se dvěmi ložisky a čepem, se dvěmi zajišťujícími drážkami. Šířka kladky maximálně 92 mm.
Cena za kladku: 4020,- Kč bez DPH
Cena za drážku: 100,-Kč bez DPH
(max. 6 drážek na lano o průměru 10 mm)

Dále nabízíme výrobu převáděcích litinových kladek o průměru 320 mm. Jedná se o kladku se dvěmi ložisky a čepem, se dvěmi zajišťujícími drážkami. Šířka kladky maximálně 92 mm.
Cena za kladku: 3190,- Kč bez DPH
Cena za drážku: 100,- Kč bez DPH
(max. 6 drážek na lano o průměru 8 mm)