Servis výtahů společnosti SakS 1, s.r.o.


Základní servis

dle ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007

Na výtazích uvedených ve smlouvě bude v běžné pracovní době prováděn základní servis v rozsahu čištění, mazání, bezpečnostní kontroly, revizní prohlídky, odborné zkoušky dle norem ČSN. Potřebný pomocný materiál, čistící a mazací prostředky jsou dodávány automaticky a jsou zahrnuty v smluvních cenách. Je zajištěna jejich ekologická likvidace. Při opravách výtahu je materiál a výkon práce účtován samostatně.

 

Rozšířený servis

Na výtazích uvedených ve smlouvě bude v běžné pracovní době prováděn základní servis v rozsahu čištění, mazání, bezpečnostní kontroly, revizní prohlídky, odborné zkoušky dle norem ČSN. Potřebný pomocný materiál, čistící a mazací prostředky jsou dodávány automaticky a jsou zahrnuty v ceně. Je zajištěna jejich ekologická likvidace.

       HelpLine

Do rozšířeného servisu patří běžné provozní poruchy odstraněné do dvou hodin v nepřetržitém režimu 24 hodin denně - zdarma. V ceně rozšířeného servisu je zahrnut hodinový výkon práce s cestou a drobný materiál. Po nahlášení závady nastupují servisní pracovníci na opravu do 2 hodin.

 

Komplexní servis
dle ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007

Na výtazích uvedených ve smlouvě bude v běžné pracovní době prováděn základní servis v rozsahu čištění, mazání, bezpečnostní kontroly, revizní prohlídky, odborné zkoušky dle platných norem. Potřebný pomocný materiál, čistící a mazací prostředky jsou dodávány automaticky a jsou zahrnuty v ceně. Je zajištěna jejich ekologická likvidace. Kompletní servis bude zajišťovat nepřetržitý dispečink na vyprošťování osob z výtahu v režimu 24 hodin denně. Součástí tohoto servisu (v ceně) je cesta a drobný materiál.

 

Nepřetržitá dispečerská služba 24h denně

tel.: 608 441 070